NFS 2015:5

Upphävande av Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2000:7 för tillståndsprövning enligt 14 § SNFS 1997:2 rörande användning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

NFS 2015:5

Utkom från trycket

den 25 juni 2015

Upphävande av Naturvårdsverkets allmänna råd NFS

2000:7 för tillståndsprövning enligt 14 § SNFS 1997:2

rörande användning av kemiska bekämpningsmedel inom

vattenskyddsområde

beslutat den 11 juni 2015

Naturvårdsverket upphäver Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2000:7 för

tillståndsprövning enligt 14 § SNFS 1997:2 rörande användning av kemiska

bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde. Beslutet träder i kraft den 1

november 2015.

Naturvårdsverket

EVA THÖRNELÖF

Rikard Janson

(Avdelningen

för

genomförande)