NFS 2015:9

Regeringen föreskriver att Statens naturvårdsverks föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel ska upphöra att gälla den 1 november 2015. Denna förordning ska kungöras i Naturvårdsverkets författningssamling (NFS). På regeringens vägnar ÅSA ROMSON Egon Abresparr (Miljö- och energidepartementet)

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

Förordning

om upphävande av Statens naturvårdsverks

föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av kemiska

bekämpningsmedel;

utfärdad den 22 oktober 2015.

Regeringen föreskriver att Statens naturvårdsverks föreskrifter (SNFS 1997:2)

om spridning av kemiska bekämpningsmedel ska upphöra att gälla den 1

november 2015.

Denna förordning ska kungöras i Naturvårdsverkets författningssamling (NFS).

På regeringens vägnar

ÅSA ROMSON

Egon

Abresparr

(Miljö-

och

energidepartementet)

NFS 2015:9

Utkom från trycket

den 29 oktober 2015