NFS 2016:1

Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2009:7) för Kosterhavets nationalpark

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter

(NFS 2009:7) för Kosterhavets nationalpark;

beslutade den 7 april 2016.

Med stöd av 4 § första stycket nationalparksförordningen (1987:938) föreskriver

Naturvårdsverket

dels att bilaga 2 till Naturvårdsverkets föreskrifter för Kosterhavets nationalpark

(NFS 2009:7) ska upphöra att gälla,

dels att de kartor som följer som bilaga till dessa föreskrifter, istället ska gälla

som bilaga 2 till NFS 2009:7.

__________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juni 2016.

Naturvårdsverket

BJÖRN RISINGER

Anna Helena Lindahl

(Avdelningen

för

genomförande)

NFS 2016:1

Utkom från trycket

den 28 april 2016

2

NFS 2016:1

Bilaga 2:1

1 april-15 juli

1 april-15 juli

Pannan

Svarte öudden

Otterskär

Norra Skällingen

Södra Skällingen

Torneknatten

Brand

Håskär

Öuddarna

Skåreskär

Nypholmen

Riberudden

Hästholmen

Huseviksholmen

Stora

Eleven

Ringskär

tångarna

Tärneskär

Jutholmen

Klövningen

Hummerskär

Steffensskär

Lilla Ärholmen

Stora Tenholmen

Lilla Tenholmen

Skagerrak

Mörholmen

Sandspira

Nordmans-

Gula skäret

Katarinahålet

Silletångarna

0

250

500

750

1 000 Meter

Djurskyddsområde

Inom markerat område är det förbjudet att

landstiga, vistas och färdas under angiven tid,

med undantag för tillåtna passager

Tillåten passage

© Lantmäteriet Geodatasamverkan

Kosterhavets nationalpark

Zon C

3

NFS 2016:1

Bilaga 2:2

15 maj-15 juli

15 maj-15 juli 15 maj-15 juli

Badstugan

Ramsökalven

Måkholmarna

Gula holmen

Briggehättan

Ålekråkeskär

Berggylteflu

Stora Kalvhättan

holmen

Göransskär

Metareskär

Katinkåskär

Kalvebrottet

Jakobs brytare

Flata Kalveskär

Svarta Kalvhättan

Ö Kinn-

Skottfri

Holländarskären

Vita Kalvhättan

Norra Hamnholmen

Södra Hamnholmen

0

250

500

750

1 000 Meter

Djurskyddsområde

Inom markerat område är det förbjudet att

landstiga, vistas och färdas under angiven tid,

med undantag för tillåtna passager

Tillåten passage

© Lantmäteriet Geodatasamverkan

Kosterhavets nationalpark

Zon C

4

NFS 2016:1

1 april-31 juli

1 april-31 juli

1 april-31 juli

Furuvik

Grunne

Hällorna

Lerskär

Flatskär

Svaneskär

Svanholmen

Småholmarna

Inre

Lång-

Långe-

Styrsö

Ravlet

holmen

Holmen grå

Holmen grå

Bredgrundet

Dyngan

Hösefluna

Klåvskär

Elingholmen

Knorrholmen

Elingholmskäret

Haken

Koskär

Sketnos

Rumpeskär

Likholmen

Plogjärnet

Lyngholmen

Kipplingarna

Lyngholmsskären

Almedal

Grunnekasen

Halserholmarna

Syd-Långö

Svartskär

Klåvskär

0

250

500

750

1 000 Meter

Djurskyddsområde

Inom markerat område är det förbjudet att

landstiga, vistas och färdas under angiven tid,

med undantag för tillåtna passager

Tillåten passage

© Lantmäteriet Geodatasamverkan

Kosterhavets nationalpark

Zon C

Bilaga 2:3

5

NFS 2016:1

15 maj-15 juli

15 maj-15 juli

15 maj-15 juli

15 maj-15 juli

Stora Sockna

Inre Ursholmen

Hättorna

Speleman

Härsholmen

Ursholmshast

Socknekullen

Svarta skäret

Otterstenarna

Lilla Håleskär

Yttre Ursholmen

Skaten

Sniken

Flatskär

Skottfri

Hästarna

Rofforna

Fejesten

Burholmen

Burholmen

Brändeflu

Hanseskär

Djupeskär

Hummerskär

Gule humpen

Skateskären

Plogekroken

Makrillskär

Gula skäret

Skrikareskär

Anunde uddar

Lådderskären

Lilla Sockna

Svarta skäret

Måkholmsskären

Stora Håleskär

Jakobs brytare

Stora Måkholmen

Ursholmskalvarna

Lilla Korrholmen

Stora Korrholmen

Luseskär

glaset

Timmer-

Galteryggen

0

250

500

750

1 000 Meter

Djurskyddsområde

Inom markerat område är det förbjudet att

landstiga, vistas och färdas under angiven tid,

med undantag för tillåtna passager

Tillåten passage

© Lantmäteriet Geodatasamverkan

Kosterhavets nationalpark

Zon C

Bilaga 2:4

6

NFS 2016:1

1 april-31 juli

1 april-31 juli

1 april-31 juli

1 april-31 juli

Lindön

Ängen

Klippan

Nötet

Lindön

Vesholmen

Ormskären

Svarteflut

Bot

Stora

Hatt-

Ursen

Oudden

kalven

Lyngn-

Plåten

Svången

Gulskär

Stenskär

Ålekråkan

Tvituvorna

Testholmen

Dritareskär

Klippegrund

Andisholmen

Store-Snart

Varpeberget

Lilla Svången

Andisholmflut

Andisholmarna

Kalkegrundarna

Kivängskäret

Bissen

Vatten-

berget

Humpen

Kuongen

Snarte-

huvudet

Ängklåv-

Nöteflut

hamnskären

Porstångfluna

0

250

500

750

1 000 Meter

Djurskyddsområde

Inom markerat område är det förbjudet att

landstiga, vistas och färdas under angiven tid,

med undantag för tillåtna passager

Tillåten passage

© Lantmäteriet Geodatasamverkan

Kosterhavets nationalpark

Zon C

Bilaga 2:5

7

NFS 2016:1

15 maj-15 juli

Ramskär

Kännskär

Björnen

Märreskär

Ramnungen

Flateknubben

Trindeknubben

Lilla Segelskär

Stora Segelskär

Västra Segelskär

0

250

500

750

1 000 Meter

Djurskyddsområde

Inom markerat område är det förbjudet att

landstiga, vistas och färdas under angiven tid,

med undantag för tillåtna passager

Tillåten passage

© Lantmäteriet Geodatasamverkan

Kosterhavets nationalpark

Zon C

Bilaga 2:6

8

NFS 2016:1

1 april-31 juli

1 april-15 aug

1 april-15 aug

1 april-15 aug

1 april-15 aug

Flatskär

Svartskär

Gluppehumparna

Småholmarna

Lyngnhuvudet

Udden

Håskär

Båtskär

Riveskär

Möludden

Uslingen

Långeskär

Segelskär

Bräckeskär

Vassholmen

Märrepannan

Båtskärsfluna

Varholmehumpen

Store Fölungen

Lilla

Stora

Stora

Rockan

Loskär

Humpen

Bäcker

Tången

Hättan

Gulskär

Spanien

Humparna

Väreskär

Duveskär

Kornbåden

Svartskär

Skåreskär

Tångeskär

Fläskeskär

Ängelsbåden

Flackbrottet

Ålekråkudden

Stora Gluppan

Långeskärbåden

Holländarberget

Flata Varholmen

Store Klåveskär

Lille Klåveskär

Lilla Torgrimmen

Långeskärhuvudet

Meskär

Bremudden

Vitlingskär

Lille Fölungen

Tineskär

Lilla Hjälmen

Stora Hjälmen

Flata

Stora

Vrake-

klåvan

Gluppan

Knarren

Knarren

Rotholmen

Varholmen

Gisleskär

Smackeskär

Torgrimmen

Pössäreskär

Tarvarehällorna

Istan

0

250

500

750

1 000 Meter

Djurskyddsområde

Inom markerat område är det förbjudet att

landstiga, vistas och färdas under angiven tid,

med undantag för tillåtna passager

Tillåten passage

© Lantmäteriet Geodatasamverkan

Kosterhavets nationalpark

Zon C

Bilaga 2:7