NFS 2016:10

Upphävande av Statens naturvårdsverks föreskrifter (SNFS 1995:7) om utsläpp av industriellt avloppsvatten som innehåller vissa ämnen

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

Upphävande av Statens naturvårdsverks föreskrifter

(SNFS 1995:7) om utsläpp av industriellt avloppsvatten

som innehåller vissa ämnen;

beslutat den 8 december 2016

Naturvårdsverket upphäver Statens naturvårdsverks föreskrifter (SNFS 1995:7)

om utsläpp av industriellt avloppsvatten som innehåller vissa ämnen. Beslutet

träder i kraft den 31 december 2016.

__________

Naturvårdsverket

KERSTIN CEDERLÖF

Rikard Janson

(Avdelningen

för

genomförande)

NFS 2016:10

Utkom från trycket

den 14 december 2016