NFS 2016:2

av Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2003:13) om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

Upphävande

av Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS

2003:13) om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram

beslutat den 19 maj 2016

Naturvårdsverket upphäver föreskrifter och allmänna råd (NFS 2003:13) om

statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram. Beslutet träder i kraft den 1

augusti 2016.

Naturvårdsverket

BJÖRN RISINGER

Rikard Jansson

(Avdelningen

för

genomförande)

NFS 2016:2

Utkom från trycket

den 26 maj 2016