NFS 2018:12

av Naturvårdsverkets allmänna råd om riktvärden för flygtrafikbuller och om tillståndsprövning av flygplatser

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

NFS 2018:12

Utkom från trycket

den 7 december 2018

Upphävande

av Naturvårdsverkets allmänna råd om riktvärden för

flygtrafikbuller och om tillståndsprövning av flygplatser;

beslutat den 29 november 2018

Naturvårdsverket upphäver Naturvårdsverkets allmänna råd om riktvärden för

flygtrafikbuller och om tillståndsprövning av flygplatser (NFS 2008:6).

__________

Naturvårdsverket

KERSTIN CEDERLÖF

Stefan Nyström

(Klimatavdelningen)