NFS 2018:4

Föreskrifter om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2012:6) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

Föreskrifter om upphävande av Naturvårdsverkets

föreskrifter (NFS 2012:6) om statliga bidrag till lokala

naturvårdsprojekt;

beslutade den 20 juni 2018

Naturvårdsverket föreskriver med stöd av 15 § förordningen (2003:598) om

statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt att Naturvårdsverkets föreskrifter

(NFS 2012:6) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt ska upphöra att

gälla vid utgången av augusti 2018.

Naturvårdsverket

BJÖRN RISINGER

Gunilla

Ewing

Skotnicka

(Naturavdelningen)

NFS 2018:4

Utkom från trycket

den 2 juli 2018