NFS 2018:7

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

Naturvårdsverkets förteckning

över nematoder, insekter och spindeldjur som godkänts som

bekämpningsmedel i Sverige;

beslutad den 13 september 2018

Med stöd av 12 § förordning (2016:402) om nematoder, insekter och spindeldjur

som bekämpningsmedel kungör Naturvårdsverket följande förteckning över

nematoder, insekter och spindeldjur som har godkänts som bekämpningsmedel

i Sverige, bilaga 1.

Förteckningens innehåll

Förteckningen innehåller nematoder, insekter och spindeldjur som Naturvårds-

verket har godkänt som bekämpningsmedel i Sverige. De villkor som är förenade

med godkännandet framgår också, samt datum för besluten.

Förteckningens indelning

Arterna i förteckningen listas i bokstavsordning efter det latinska namnet.

______________

Naturvårdsverket

BJÖRN RISINGER

Claes Svedlindh

(Naturavdelningen)

NFS 2018:7

Utkom från trycket

den 4 oktober 2018

2

NFS 2018:7

Bilaga 1

Art

Villkor

Godkännande

Amblyseius

swirskii

Godkännandet gäller populationer

där förmågan till diapaus är natur-

ligt begränsad eller där förmågan

begränsats genom aktiv selektion.

Beslut 2017-11-16

Aphidius

colemani

Godkännandet begränsas till använd-

ning i växthus.

Godkännandet tidsbegränsas till

2022-12-31

Beslut 2017-11-16

Aphidius ervi

Godkännandet begränsas till använd-

ning i växthus.

Villkoret gäller inte för individer

med svenskt ursprung.

Beslut 2017-11-16

Aphidoletes

aphidimyza

Godkännandet begränsas till använd-

ning i växthus.

Villkoret gäller inte för individer

med svenskt ursprung.

Beslut 2017-11-16

Chrysoperla

carnea s.l.

Godkännandet begränsas till kryp-

tiska arter inom Chrysoperla carnea

s.l. med europeiskt ursprung.

Beslut 2017-11-16

Cryptolaemus

montrouzieri

Godkännandet förenas inte med

villkor.

Beslut 2017-11-16

Dacnusa sibirica Godkännandet begränsas till använd-

ning i växthus.

Villkoret gäller inte för individer

med svenskt ursprung.

Beslut 2017-11-16

Diglyphus isaea Godkännandet begränsas till använd-

ning i växthus.

Villkoret gäller inte för individer

med svenskt ursprung.

Beslut 2017-11-16

3

NFS 2018:7

Art

Villkor

Godkännande

Encarsia

formosa

Godkännandet förenas inte med

villkor.

Beslut 2017-11-16

Macrolophus

pygmaeus

Godkännandet begränsas till använd-

ning i växthus.

Villkoret gäller inte för individer

med svenskt ursprung.

Beslut 2017-11-16

Nasonia

vitripennis

Godkännandet förenas inte med

villkor.

Beslut 2017-11-16

Neoseiulus

cucumeris

Godkännandet gäller populationer

där förmågan till diapaus är natur-

ligt begränsad eller där förmågan

begränsats genom aktiv selektion.

Godkännandet tidsbegränsas till

2022-12-31.

Beslut 2017-11-16

Phasmarhabditis

hermaphrodita

Godkännandet tidsbegränsas till

2018-12-31.

Beslut 2017-11-16

Phytoseiulus

persimilis

Godkännandet förenas inte med

villkor.

Beslut 2017-11-16

Steinernema

carpocapsae

Godkännandet tidsbegränsas till

2022-12-31.

Beslut 2017-11-16

Steinernema

feltiae

Godkännandet förenas inte med

villkor.

Beslut 2017-11-16

Stratiolaelaps

scimitus

Godkännandet begränsas till använd-

ning i växthus.

Godkännandet tidsbegränsas till

2022-12-31.

Beslut 2017-11-16