NFS 2018:9

Naturvårdsverkets föreskrifter om upphävande av kungörelse med föreskrifter (SNFS 1992:7) om inbetalning av miljöavgift på utsläpp av kväveoxider

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

Naturvårdsverkets föreskrifter om

upphävande av kungörelse med föreskrifter (SNFS 1992:7)

om inbetalning av miljöavgift på utsläpp av kväveoxider;

beslutade den 1 november 2018

Naturvårdsverket föreskriver med stöd av 2 § förordningen (1991:339) om

miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion att kungörelse

med föreskrifter om inbetalning av miljöavgift på utsläpp av kväveoxider ska

upphöra att gälla vid utgången av december 2018.

__________

Dessa föreskrifter träder i kraft fyra veckor efter att de utkom från tryck.

Naturvårdsverket

BJÖRN RISINGER

Stefan Nyström

(Klimatavdelningen)

NFS 2018:9

Utkom från trycket

den 9 november 2018