NFS 2019:1

av Naturvårdsverkets allmänna råd 93:10 Fiskodling Planering, tillstånd, tillsyn

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

Upphävande

av Naturvårdsverkets allmänna råd 93:10 Fiskodling -

Planering, tillstånd, tillsyn;

beslutat den 31 januari

Naturvårdsverket upphäver Naturvårdsverkets allmänna råd 93:10 Fiskodling

- Planering, tillstånd, tillsyn.

Beslutet träder i kraft den 1 april 2019.

Naturvårdsverket

BJÖRN RISINGER

Lena Callermo

(Samhällsavdelningen)

NFS 2019:1

Utkom från trycket

den 6 februari 2019