NFS 2019:3

Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring av

Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning

och viss övrig hantering av växtskyddsmedel;

beslutade den 2 maj 2019

Naturvårdsverket föreskriver med stöd av 2 kap. 36 § förordningen (2014:425)

om bekämpningsmedel att 3 kap. 5 § i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS

2015:2) ska upphöra att gälla den 31 december 2021.

__________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 23 maj 2019.

Naturvårdsverket

KERSTIN CEDERLÖF

Lena Callermo

(Samhällsavdelningen)

NFS 2019:3

Utkom från trycket

den 8 maj 2019