NFS 2020:4

av Naturvårdsverkets allmänna råd (AR 99:4) Biologisk återställning i kalkade vatten

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234 Beställningsnummer 15820-04

1

NFS 2020:4

Utkom från trycket

den 25 juni 2020

Upphävande

av Naturvårdsverkets allmänna råd (AR 99:4) Biologisk

återställning i kalkade vatten;

beslutat den 11 juni 2020

Naturvårdsverket upphäver Naturvårdsverkets allmänna råd (AR 99:4)

Biologisk återställning i kalkade vatten.

__________

Beslutet träder i kraft den 1 september 2020.

Naturvårdsverket

BJÖRN RISINGER

Maria Ohlman

(Samhällsavdelningen)