NFS 2020:9

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234 Beställningsnummer 15820-09

1

Naturvårdsverkets förteckning

över nematoder, insekter och spindeldjur som godkänts som

bekämpningsmedel i Sverige;

beslutad den 2 juli

Med stöd av 12 § förordningen (2016:402) om nematoder, insekter och spindel-

djur som bekämpningsmedel kungör Naturvårdsverket förteckningen i bilagan.

Denna förteckning ersätter förteckningen i NFS 2018:7.

Förteckningens innehåll

Förteckningen innehåller nematoder, insekter och spindeldjur som Naturvårds-

verket har godkänt som bekämpningsmedel i Sverige. De villkor som är förenade

med godkännandet framgår också, samt datum för besluten.

Förteckningens indelning

Arterna i förteckningen listas i bokstavsordning efter det latinska namnet.

______________

Naturvårdsverket

BJÖRN RISINGER

Claes

Svedlindh

(Naturavdelningen)

NFS 2020:9

Utkom från trycket

den 16 juli 2020

2

NFS 2020:9

Bilaga 1

Art

Villkor

Godkännande

Amblyseius

swirskii

Godkännandet gäller populationer

där förmågan till diapaus är natur-

ligt begränsad eller där förmågan

begränsats genom aktiv selektion.

Beslut 2017-11-16

Aphidius

colemani

Godkännandet begränsas till använd-

ning i växthus.

Godkännandet tidsbegränsas till

2022-12-31

Beslut 2017-11-16

Aphidius ervi

Godkännandet begränsas till använd-

ning i växthus.

Villkoret gäller inte för individer

med svenskt ursprung.

Beslut 2017-11-16

Aphidoletes

aphidimyza

Godkännandet begränsas till använd-

ning i växthus.

Villkoret gäller inte för individer

med svenskt ursprung.

Beslut 2017-11-16

Chrysoperla

carnea s.l.

Godkännandet begränsas till kryp-

tiska arter inom Chrysoperla carnea

s.l. med europeiskt ursprung.

Beslut 2017-11-16

Cryptolaemus

montrouzieri

Godkännandet förenas inte med

villkor.

Beslut 2017-11-16

Dacnusa sibirica Godkännandet begränsas till använd-

ning i växthus.

Villkoret gäller inte för individer

med svenskt ursprung.

Beslut 2017-11-16

Diglyphus isaea Godkännandet begränsas till använd-

ning i växthus.

Villkoret gäller inte för individer

med svenskt ursprung.

Beslut 2017-11-16

3

NFS 2020:9

Art

Villkor

Godkännande

Encarsia

formosa

Godkännandet förenas inte med

villkor.

Beslut 2017-11-16

Eretmocerus

eremicus

Godkännandet förenas inte med

villkor.

Beslut 2019-06-19

Heterorhabditis

bacteriophora

Godkännandet tidsbegränsas till

2024-12-31.

Beslut 2019-11-27

Leptomastix

dactylopii

Godkännandet förenas inte med

villkor.

Beslut 2020-04-08

Macrolophus

pygmaeus

Godkännandet begränsas till använd-

ning i växthus.

Villkoret gäller inte för individer

med svenskt ursprung.

Beslut 2017-11-16

Nasonia

vitripennis

Godkännandet förenas inte med

villkor.

Beslut 2017-11-16

Neoseiulus

cucumeris

Godkännandet gäller populationer

där förmågan till diapaus är natur-

ligt begränsad eller där förmågan

begränsats genom aktiv selektion.

Godkännandet tidsbegränsas till

2022-12-31.

Beslut 2017-11-16

Orius majus-

culus

Godkännandet förenas inte med

villkor.

Beslut 2020-04-08

Phasmarhabditis

hermaphrodita

Godkännandet tidsbegränsas till

2018-12-31.

_______________

Godkännandet tidsbegränsas till

2019-12-31.

______________

Godkännandet tidsbegränsas till

2021-12-31

Beslut 2017-11-16

________

Beslut 2018-11-22

________

Beslut 2019-11-27

4

NFS 2020:9

Art

Villkor

Godkännande

Phytoseiulus

persimilis

Godkännandet förenas inte med

villkor.

Beslut 2017-11-16

Steinernema

carpocapsae

Godkännandet tidsbegränsas till

2022-12-31.

Beslut 2017-11-16

Steinernema

feltiae

Godkännandet förenas inte med

villkor.

Beslut 2017-11-16

Steinernema

kraussei

Godkännandet förenas inte med

villkor.

Beslut 2019-11-27

Stratiolaelaps

scimitus

Godkännandet begränsas till använd-

ning i växthus.

Godkännandet tidsbegränsas till

2022-12-31.

Beslut 2017-11-16

Thripobius javae Godkännandet förenas inte med

villkor.

Beslut 2020-04-08

Transeius mont-

dorensis

Godkännandet förenas inte med

villkor.

Beslut 2019-06-19