NFS 2021:3

Upphävande av Naturvårdsverkets allmänna råd om oljehamnar och oljedepåer

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234 Beställningsnummer 15821-03

1

NFS 2021:3

Utkom från trycket

den 16 mars 2021

Upphävande av Naturvårdsverkets allmänna råd om

oljehamnar och oljedepåer;

beslutat den 11 mars 2021.

Naturvårdsverket upphäver Naturvårdsverkets allmänna råd om oljehamnar

och oljedepåer (AR 1993:7).

Naturvårdsverket

BJÖRN RISINGER

Stefan

Nyström

(Klimatavdelningen)