Cookies

Lagen.nu använder inte egna cookies, men använder sig av tredjepartstjänster från Google analytics och Github. Dessa tredjepartstjänster kan sätta cookies för att kunna samla in användarstatistik.

Om du inte vill att lagen.nu ska spara dessa cookies hos dig kan du använda din webläsares funktionalitet för att slå av cookies. De flesta moderna webläsare kan göra sådant på webbplatsnivå. Funktionaliteten i webtjänsten kommer vara oförändrad.