lagen.nu

Hur använder lagen.nu cookies?

Lagen.nu använder cookies för att unikt (men hyfsat anonymt) identifiera varje besökare, för att skapa ett statistiskt underlag som i framtiden kanske kommer kunna användas för att analysera besöksmönster, exempelvis för att se vilka kategorier av lagar som olika kategorier av besökare tittar på. Den cookie som används innehåller ingen mer information än ditt IP-nummer (Apache-modulen mod_usertrack används), och sparas i ett år.

För statistikändamål används även en tredjepartscookie från google analytics.

Om du inte vill att lagen.nu ska spara dessa cookies hos dig kan du använda din webläsares funktionalitet för att slå av cookies. De flesta moderna webläsare kan göra sådant på sitenivå. Funktionaliteten i webtjänsten kommer vara oförändrad.

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation