Kvalitetskrav

Stiftelsen för rättsinformation har tagit fram en lista på kvalitetskrav för juridiska databaser. Lagen.nu har som ambition att uppfylla kraven.

Krav 1: Att få veta vem som står bakom
Lagen.nu drivs av privatpersonen Staffan Malmgren. Mer information finns under kontaktinformation.

Krav 2: Att få veta vad databasen innehåller

Lagen.nu innehåller författningar, vägledande rättsfall och beslut samt förarbeten. Se vidare under innehåll <innehall> för information om vilka källor som använts och hur fullständig informationen är. Lagen.nu utför ingen egen digitalisering, utan förlitar sig på det material som finns tillgängligt i elektronisk form från myndigheterna.
Krav 3: Att få veta hur databaserna uppdateras
Informationen på lagen.nu uppdateras automatiskt och kontinuerligt - när ny information görs tillgänglig i ovanstående källor finns den vanligtvis på lagen.nu inom ett dygn. På varje sida med lagtext finns även en länk tillbaka till ursprungsversionen hos RK, så att användaren själv kan kontrollera att informationen är aktuell.
Krav 4: Att få veta villkoren för användning av informationen
Upphovsrätt gäller inte till lagtexter och beslut av myndigheter, och vad gäller rättsfallsreferat är de fria att återge (kopiera) så länge man anger källan (Domstolsverket). Lagen.nu har inget eget upphovsrättsligt skyddat material, men möjligvis kan informationsförädlingen och sammanställningen lyda under s.k. databasskydd. Var och en tillåts (och uppmuntras!) dock att ta information härifrån och vidareanvända den hur som helst.
Krav 5: Att få veta hur information om användarna skyddas
Lagen.nu samlar inte själv in någon identifierande information om användare, men använder tredjepartstjänster som kan sätta cookies. Dessa tredjepartstjänster ansvarar för sin informationsinsamling.