Vad är nytt?

Hösten 2018 lanseras en ny version av lagen.nu, den fjärde sedan starten 2004.

Den stora nyheten är att det nu finns mycket mer information, då både förarbeten, myndighetspraxis och myndigheters författningssamlingar tillkommit. Även vägledande rättsfall har utökats med drygt 5 000 notisfall.

Förarbetena består av propositioner (tillbaka till 1971), SOU:er (tillbaka till 1921), Ds och kommittédirektiv. Det omfattar sammanlagt ca 18 000 dokument.

Myndighetspraxis hämtas i dagsläget från ARN, JO och JK. Det omfattar sammanlagt drygt 4 000 vägledande avgöranden.

Myndigheters författningssamlingar hämtas i dagsläget från ca 30 myndigheter och omfattar ca 2 000 föreskrifter.

Tjänsten använder sig bl.a. av det inskannade material som Riksdagen och Kungliga biblioteket gjort tillgängligt.

Webbplatsen har även en inbyggd sökmotor som gör det möjligt att söka mer precist i det stora materialet som nu finns i tjänsten.

Bakom kulisserna har den tekniska plattformen för tjänsten skrivits om för grunden och har nu bl.a. ett API för att hämta information och söka i materialet. Den tekniska plattformen är släppt som öppen källkod och kan användas för andra tjänster som fungerar på liknande sätt som lagen.nu.

I och med att tjänsten nu har mer typer av information har även ihoplänkningen av material ökat. Den viktigaste förändringen är att det invid varje lagparagraf nu finns utdrag ur författningskommentaren från lagens förarbeten.

Invid varje rättsfall finns nu även information om vilka förarbeten som hänvisat till detta rättsfall.