PMFS 2019:8

Polismyndighetens föreskrifter om ändring i Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd (PMFS 2018:12, FAP 798-1) om polisens uniformer

1

Polismyndighetens författningssamling

ISSN 2002-0139 Utgivare: Martin Valfridsson

Polismyndighetens föreskrifter om ändring i Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd (PMFS 2018:12, FAP 798-1) om polisens uniformer;

beslutade den 5 juli 2019.

Polismyndigheten föreskriver i samråd med Säkerhetspolisen med stöd av 20 § första stycket 7 polisförordningen (2014:1104) att 6 kap. 8 § Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd (PMFS 2018:12, FAP 798-1) om polisens uniformer ska ha följande lydelse.

6 kap.

8 § 8 § I tabellen nedan framgår hur övriga uniformspersedlar ska eller får bäras.

Uniformspersedel Bärandeföreskrift/beskrivning

Byxa, knälång Får bäras vid tjänstgöring på cykel

och vid tjänst på polisbåt.

Mörkblå.

Byxa, MC Ska bäras vid motorcykeltjänst.

Får bäras som yttre plagg till Jacka m/17, MC, Jacka m/12, varsel, polis, eller annan av polisen beslutad jacka. Får bäras tillsammans med Byxa m/07, SPT.

Svarta. CE märkt med skydd enligt standarder EN 1621-1 eller EN 13595.

Byxa, rid-Får bäras av ryttare.

Byxa, vinter Får bäras vid behov.

Livrem Livrem, m/08, svart eller mörkblå

neutral livrem får bäras synlig till uniform.

PMFS 2019:8 FAP 798-1

Utkom från trycket den 23 juli 2019

1

Polismyndighetens författningssamling

ISSN 2002-0139 Utgivare: Martin Valfridsson

Polismyndighetens föreskrifter om ändring i Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd (PMFS 2018:12, FAP 798-1) om polisens uniformer;

beslutade den 5 juli 2019.

Polismyndigheten föreskriver i samråd med Säkerhetspolisen med stöd av 20 § första stycket 7 polisförordningen (2014:1104) att 6 kap. 8 § Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd (PMFS 2018:12, FAP 798-1) om polisens uniformer ska ha följande lydelse.

6 kap.

8 § 8 § I tabellen nedan framgår hur övriga uniformspersedlar ska eller får bäras.

Uniformspersedel Bärandeföreskrift/beskrivning

Byxa, knälång Får bäras vid tjänstgöring på cykel

och vid tjänst på polisbåt.

Mörkblå.

Byxa, MC Ska bäras vid motorcykeltjänst.

Får bäras som yttre plagg till Jacka m/17, MC, Jacka m/12, varsel, polis, eller annan av polisen beslutad jacka. Får bäras tillsammans med Byxa m/07, SPT.

Svarta. CE märkt med skydd enligt standarder EN 1621-1 eller EN 13595.

Byxa, rid-Får bäras av ryttare.

Mörkblå.

Byxa, vinter Får bäras vid behov.

Mörkblå.

Livrem Livrem, m/08, svart eller mörkblå

neutral livrem får bäras synlig till uniform.

PMFS 2019:8 FAP 798-1

Utkom från trycket den 23 juli 2019

PMFS 2019:8

2

Halsduk Får bäras vid yttre tjänst. Får inte

bäras till Kavaj m/04.

Mörkblå, finns som halsduk och buff.

Handske, MC Ska bäras vid motorcykeltjänst.

Svarta, CE märkta enligt EN 13594.

Hatt Får bäras som skydd vid arbets-

uppgifter i terräng, till sjöss och av den som tjänstgör i polisens utlandsstyrka och annan personal som tjänstgör under liknande förhållanden. Emblem får inte bäras på hatten.

Hjälm, cykel-, polis Ska bäras vid tjänstgöring på

cykel.

Mörkblå, svart eller fluorescerande gul cykelhjälm med polisvapnet framtill på hjälmen.

Hjälm, MC-, polis Ska bäras vid motorcykeltjänst.

Vit eller fluorescerande gul mchjälm som uppfyller kraven i Transportstyrelsens föreskrifter för MC-hjälmar. Försedd med visir och polisvapnet framtill på hjälmen.

Hjälm, rid-Ska bäras av ryttare.

Mörkblå eller svart ridhjälm med skärm. Polis bär polisvapnet framtill på hjälmen.

Hjälm, skydd-, polis Får vid behov bäras i yttre tjänst.

Får vara märkt med polisvapnet framtill. Får vara märkt med identifikationsnummer och taktisk märkning.

Skyddshjälm, vit med visir.

PMFS 2019:8

2

Halsduk Får bäras vid yttre tjänst. Får inte

bäras till Kavaj m/04.

Mörkblå, finns som halsduk och buff.

Handske, MC Ska bäras vid motorcykeltjänst.

Svarta, CE märkta enligt EN 13594.

Hatt Får bäras som skydd vid arbets-

uppgifter i terräng, till sjöss och av den som tjänstgör i polisens utlandsstyrka och annan personal som tjänstgör under liknande förhållanden. Emblem får inte bäras på hatten.

Mörkblå.

Hjälm, cykel-, polis Ska bäras vid tjänstgöring på

cykel.

Mörkblå, svart eller fluorescerande gul cykelhjälm med polisvapnet framtill på hjälmen.

Hjälm, MC-, polis Ska bäras vid motorcykeltjänst.

Vit eller fluorescerande gul mchjälm som uppfyller kraven i Transportstyrelsens föreskrifter för MC-hjälmar. Försedd med visir och polisvapnet framtill på hjälmen.

Hjälm, rid-Ska bäras av ryttare.

Mörkblå eller svart ridhjälm med skärm. Polis bär polisvapnet framtill på hjälmen.

Hjälm, skydd-, polis Får vid behov bäras i yttre tjänst.

Får vara märkt med polisvapnet framtill. Får vara märkt med identifikationsnummer och taktisk märkning.

Skyddshjälm, vit med visir.

3

Huvudduk Får bäras vid all tjänstgöring. Ska

utomhus bäras under föreskriven mössa. Får bäras tillsammans med hjälm endast om säkerheten inte eftersätts. Får inte förses med tjänstetecken.

Hängslen Får inte bäras synliga.

Jacka m/14, vinter, civil Får bäras vid uniformerad tjänst-

göring.

Mörkblå, med löstagbart isolerande foder.

Kompatibel med huvor som finns till Jacka m/07, regn och Jacka m/14, vinter, varsel.

Finns även som florescerande gul, se 6 §.

Jacka m/14, vinter, polis

Kippa Får bäras vid all tjänstgöring. Ska

utomhus bäras under föreskriven mössa. Får bäras tillsammans med hjälm endast om säkerheten inte eftersätts.

Får inte förses med tjänstetecken.

Manschettknappar Manschettknappar som får bäras är

omönstrade guldfärgade, med polisvapnet, tre kronor eller lilla riksvapnet.

PMFS 2019:8

3

Huvudduk Får bäras vid all tjänstgöring. Ska

utomhus bäras under föreskriven mössa. Får bäras tillsammans med hjälm endast om säkerheten inte eftersätts. Får inte förses med tjänstetecken.

Mörkblå.

Hängslen Får inte bäras synliga.

Jacka m/14, vinter, civil Får bäras vid uniformerad tjänst-

göring.

Mörkblå, med löstagbart isolerande foder.

Kompatibel med huvor som finns till Jacka m/07, regn och Jacka m/14, vinter, varsel.

Finns även som florescerande gul, se 6 §.

Jacka m/14, vinter, polis

Kippa Får bäras vid all tjänstgöring. Ska

utomhus bäras under föreskriven mössa. Får bäras tillsammans med hjälm endast om säkerheten inte eftersätts.

Får inte förses med tjänstetecken.

Mörkblå.

Manschettknappar Manschettknappar som får bäras är

omönstrade guldfärgade, med polisvapnet, tre kronor eller lilla riksvapnet.

4

Mössa m/04, polis Får bäras vid arbetsuppgifter i ter-

räng och/eller om minskad synlighet krävs.

Mössa m/06, keps Får bäras vid uniformerad yttre

tjänst. Ska bäras med mössmärke, se 5 kap. 6 §.

Mörkblå, med skärm, kardborrefäste för mössmärke.

Mössa m/06, vinter Får bäras vid uniformerad yttre

Mörkblå, kardborrefäste för mössmärke, fällbara öronlappar klädda med fleece.

Finns med och utan skärm.

Namnskylt Får bäras på höger bröst vid all

tjänstgöring.

Textil namnskylt med förnamn och/eller efternamn.

Svart botten med gul text.

Namnskylt med funktionsbeteckning

Får bäras på höger bröst vid all tjänstgöring.

Får bäras till uniform endast om funktionsbeteckningen kompletterar och inte strider mot ordinarie funktionsbeteckning som bärs på vänster bröst.

Textil namnskylt med förnamn och/ eller efternamn samt funktionsbeteckning.

Skor, båt- (seglarskor) Får bäras vid sjöpolistjänst på båt.

Svarta eller mörkblå.

Skor med klack Får bäras vid inre tjänst, högst

5 cm klack, vid representation högst 8 cm klack.

NAMN NAMNSSON

NAMN NAMNSSON FUNKTION

PMFS 2019:8

4

Mössa m/04, polis Får bäras vid arbetsuppgifter i ter-

räng och/eller om minskad synlighet krävs.

Mörkblå.

Mössa m/06, keps Får bäras vid uniformerad yttre

tjänst. Ska bäras med mössmärke, se 5 kap. 6 §.

Mörkblå, med skärm, kardborrefäste för mössmärke.

Mössa m/06, vinter Får bäras vid uniformerad yttre

tjänst. Ska bäras med mössmärke, se 5 kap. 6 §.

Mörkblå, kardborrefäste för mössmärke, fällbara öronlappar klädda med fleece.

Finns med och utan skärm.

Namnskylt Får bäras på höger bröst vid all

tjänstgöring.

Textil namnskylt med förnamn och/eller efternamn.

Svart botten med gul text.

Namnskylt med funktionsbeteckning

Får bäras på höger bröst vid all tjänstgöring.

Får bäras till uniform endast om funktionsbeteckningen kompletterar och inte strider mot ordinarie funktionsbeteckning som bärs på vänster bröst.

Textil namnskylt med förnamn och/ eller efternamn samt funktionsbeteckning.

Svart botten med gul text.

Skor, båt- (seglarskor) Får bäras vid sjöpolistjänst på båt.

Svarta eller mörkblå.

Skor med klack Får bäras vid inre tjänst, högst

5 cm klack, vid representation högst 8 cm klack.

NAMN NAMNSSON

NAMN NAMNSSON FUNKTION

5

Strumpor Ska bäras till byxor, ska täcka

anklar.

Enfärgade svarta eller mörkblå strumpor.

Strumpbyxor Ska bäras till Kjol m/19.

Enfärgade svarta, mörkblå eller hudfärgade.

Stövlar, gummi-Får bäras vid behov.

Svarta.

Stövlar, läder-Får bäras tillsammans med Kjol

m/19. Högst 5 cm klack, vid representation högst 8 cm klack.

Svarta.

Stövlar, MC-Ska bäras av motorcykelförare i

samband med motorcykeltjänst. CE märkta enligt standarden EN 13634.

Stövlar, rid-Får bäras av ryttare.

Svarta, knälånga, alternativt ridskor och shortchaps.

Trenchcoat, rytteri Får bäras av ryttare.

PMFS 2019:8

5

Strumpor Ska bäras till byxor, ska täcka

anklar.

Enfärgade svarta eller mörkblå strumpor.

Strumpbyxor Ska bäras till Kjol m/19.

Enfärgade svarta, mörkblå eller hudfärgade.

Stövlar, gummi-Får bäras vid behov.

Svarta.

Stövlar, läder-Får bäras tillsammans med Kjol

m/19. Högst 5 cm klack, vid representation högst 8 cm klack.

Svarta.

Stövlar, MC-Ska bäras av motorcykelförare i

samband med motorcykeltjänst. CE märkta enligt standarden EN 13634.

Svarta.

Stövlar, rid-Får bäras av ryttare.

Svarta, knälånga, alternativt ridskor och shortchaps.

Trenchcoat, rytteri Får bäras av ryttare.

Mörkblå.

6

Tröja m/05, O-ringad Får bäras vid inre tjänst och som

förstärkningsplagg under ytterplagg. På tröjan ska funktionsbeteckning bäras. Under O-ringad tröja får följande plagg bäras med synlig krage: Skjorta m/92, Tröja m/97, piké, Tröja, polo, Tröja, t-shirt.

Tröja m/05, V-ringad

Får bäras vid inre tjänst och som förstärkningsplagg under ytterplagg. På tröjan ska funktionsbeteckning bäras. Under V-ringad tröja får Skjorta m/92 bäras med synlig krage.

Tröja m/97, piké, utan tjänstetecken

Får bäras med tjänstetecken vid uniformerad tjänstgöring. Ska till uniform bäras nedstoppad i byx-/ kjollinning.

Får inte bäras tillsammans med Kavaj m/04 eller Tröja m/05, V-ringad. Undertröja som är mörkblå eller svart får bäras synlig, undertröjans ärmar får inte vara synliga.

Får bäras utan tjänstetecken vid representativ tjänstgöring där uniform inte är lämpligt, får då bäras med namnbricka/-skylt på höger bröst, får då bäras till i övrigt civila kläder.

Mörkblå, finns även med tjänstetecken, se 6 kap. 3 § och i fluorescerande gult material, se 5 §.

Turban Får bäras vid all tjänstgöring. Får

bäras tillsammans med hjälm endast om säkerheten inte eftersätts. Får inte förses med tjänstetecken.

Mörkblå eller svart.

PMFS 2019:8

6

Tröja m/05, O-ringad Får bäras vid inre tjänst och som

förstärkningsplagg under ytterplagg. På tröjan ska funktionsbeteckning bäras. Under O-ringad tröja får följande plagg bäras med synlig krage: Skjorta m/92, Tröja m/97, piké, Tröja, polo, Tröja, t-shirt.

Mörkblå.

Tröja m/05, V-ringad

Får bäras vid inre tjänst och som förstärkningsplagg under ytterplagg. På tröjan ska funktionsbeteckning bäras. Under V-ringad tröja får Skjorta m/92 bäras med synlig krage.

Mörkblå.

Tröja m/97, piké, utan tjänstetecken

Får bäras med tjänstetecken vid uniformerad tjänstgöring. Ska till uniform bäras nedstoppad i byx-/ kjollinning.

Får inte bäras tillsammans med Kavaj m/04 eller Tröja m/05, V-ringad. Undertröja som är mörkblå eller svart får bäras synlig, undertröjans ärmar får inte vara synliga.

Får bäras utan tjänstetecken vid representativ tjänstgöring där uniform inte är lämpligt, får då bäras med namnbricka/-skylt på höger bröst, får då bäras till i övrigt civila kläder.

Mörkblå, finns även med tjänstetecken, se 6 kap. 3 § och i fluorescerande gult material, se 5 §.

Turban Får bäras vid all tjänstgöring. Får

bäras tillsammans med hjälm endast om säkerheten inte eftersätts. Får inte förses med tjänstetecken.

Mörkblå eller svart.

7

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 september 2019.

På Polismyndighetens vägnar

ANDERS THORNBERG

Sara Strömberg (Nationella operativa avdelningen)

Väst, kriminalteknisk utrustning Får bäras av kriminaltekniker som

utför brottsplatsundersökning. Funktionsbeteckning (svart/gul) ska bäras på vänster bröst.

Mörkblå eller svart. Fickor anpassade för kriminalteknisk utrustning.

Väst, taktiskt skydd Får bäras vid hastigt uppkommen

fara, särskild händelse och efter beslut av chef för insats. Funktionsbeteckning får bäras på västen.

Mörkblå, svart eller grå med fickor anpassade för taktisk utrustning.

Väst, utrustning Får bäras av insatspersonal och

samverkande hundförare vid insatser som kräver att speciell utrustning medförs samt av hundförare vid spårning och vid brottsplatsundersökningar. Funktionsbeteckning (svart/gul) ska bäras på vänster bröst.

Mörkblå eller svart. Fickor anpassade för utrustning.

PMFS 2019:8

7

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 september 2019.

På Polismyndighetens vägnar

ANDERS THORNBERG

Sara Strömberg (Nationella operativa avdelningen)

Väst, kriminalteknisk utrustning Får bäras av kriminaltekniker som

utför brottsplatsundersökning. Funktionsbeteckning (svart/gul) ska bäras på vänster bröst.

Mörkblå eller svart. Fickor anpassade för kriminalteknisk utrustning.

Väst, taktiskt skydd Får bäras vid hastigt uppkommen

fara, särskild händelse och efter beslut av chef för insats. Funktionsbeteckning får bäras på västen.

Mörkblå, svart eller grå med fickor anpassade för taktisk utrustning.

Väst, utrustning Får bäras av insatspersonal och

samverkande hundförare vid insatser som kräver att speciell utrustning medförs samt av hundförare vid spårning och vid brottsplatsundersökningar. Funktionsbeteckning (svart/gul) ska bäras på vänster bröst.

Mörkblå eller svart. Fickor anpassade för utrustning.

Elanders Sverige AB, 2019

Elanders Sverige AB, 2019