PMFS 2020:3

Polismyndighetens föreskrifter om rapportering och lämnande av uppgifter enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

1

Polismyndighetens författningssamling

ISSN 2002-0139 Utgivare: Martin Valfridsson

Polismyndighetens föreskrifter om rapportering och lämnande av uppgifter enligt lagen ( 2017:630 ) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism;

beslutade den 28 februari 2020.

Polismyndigheten föreskriver följande med stöd av 19 § andra stycket förordningen ( 2009:92 ) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Tillämpningsområde och definitioner

1 § 1 § Dessa föreskrifter gäller för verksamhetsutövare och för den som bedriver eller under de senaste fem åren har bedrivit penninginsamling för humanitärt, välgörande, kulturellt eller annat allmännyttigt ändamål.

Med verksamhetsutövare avses i dessa föreskrifter en fysisk eller juridisk person som utför verksamhet som omfattas av lagen ( 2017:630 ) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Rapporteringsskyldighet

2 § 2 § Uppgifter som en verksamhetsutövare enligt 4 kap. 3 § lagen ( 2017:630 ) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism utan dröjsmål är skyldig att rapportera till Polismyndigheten ska rapporteras genom Polismyndighetens webbportal fipogoaml.polisen.se.

Uppgiftsskyldighet

3 § 3 § Uppgifter som en verksamhetsutövare och den som bedriver eller under de senaste fem åren har bedrivit penninginsamling för humaniärt, välgörande, kulturellt eller annat allmännyttigt ändamål, enligt 4 kap. 6 § lagen ( 2017:630 ) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism utan dröjsmål är skyldig att lämna till Polismyndigheten ska lämnas genom Polismyndighetens webbportal fipogoaml.polisen.se.

Registrering

4 § 4 § För att kunna rapportera eller lämna uppgifter i Polismyndighetens webbportal fipogoaml.polisen.se måste uppgiftslämnaren registrera sig där.

När registreringen har godkänts av Polismyndigheten får verksamhetsutövaren eller den som bedriver eller under de senaste fem åren har bedrivit

PMFS 2020:3 FAP 499-1

Utkom från trycket den 6 mars 2020

1

Polismyndighetens författningssamling

ISSN 2002-0139 Utgivare: Martin Valfridsson

Polismyndighetens föreskrifter om rapportering och lämnande av uppgifter enligt lagen ( 2017:630 ) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism;

beslutade den 28 februari 2020.

Polismyndigheten föreskriver följande med stöd av 19 § andra stycket förordningen ( 2009:92 ) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Tillämpningsområde och definitioner

1 § 1 § Dessa föreskrifter gäller för verksamhetsutövare och för den som bedriver eller under de senaste fem åren har bedrivit penninginsamling för humanitärt, välgörande, kulturellt eller annat allmännyttigt ändamål.

Med verksamhetsutövare avses i dessa föreskrifter en fysisk eller juridisk person som utför verksamhet som omfattas av lagen ( 2017:630 ) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Rapporteringsskyldighet

2 § 2 § Uppgifter som en verksamhetsutövare enligt 4 kap. 3 § lagen ( 2017:630 ) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism utan dröjsmål är skyldig att rapportera till Polismyndigheten ska rapporteras genom Polismyndighetens webbportal fipogoaml.polisen.se.

Uppgiftsskyldighet

3 § 3 § Uppgifter som en verksamhetsutövare och den som bedriver eller under de senaste fem åren har bedrivit penninginsamling för humaniärt, välgörande, kulturellt eller annat allmännyttigt ändamål, enligt 4 kap. 6 § lagen ( 2017:630 ) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism utan dröjsmål är skyldig att lämna till Polismyndigheten ska lämnas genom Polismyndighetens webbportal fipogoaml.polisen.se.

Registrering

4 § 4 § För att kunna rapportera eller lämna uppgifter i Polismyndighetens webbportal fipogoaml.polisen.se måste uppgiftslämnaren registrera sig där.

När registreringen har godkänts av Polismyndigheten får verksamhetsutövaren eller den som bedriver eller under de senaste fem åren har bedrivit

PMFS 2020:3 FAP 499-1

Utkom från trycket den 6 mars 2020

2

Elanders Sverige AB, 2020

PMFS 2020:3

penninginsamling för humanitärt, välgörande, kulturellt eller annat allmännyttigt ändamål tillgång till webbportalen.

Rapportering och lämnande av uppgifter

5 § 5 § Rapportering och lämnande av uppgifter kan göras antingen genom att en XML-fil laddas upp i webbportalen eller genom manuell rapportering i webbportalen.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 16 mars 2020.

På Polismyndighetens vägnar

ANDERS THORNBERG

Linda H Staaf (Nationella operativa avdelningen)

2

Elanders Sverige AB, 2020

PMFS 2020:3

penninginsamling för humanitärt, välgörande, kulturellt eller annat allmännyttigt ändamål tillgång till webbportalen.

Rapportering och lämnande av uppgifter

5 § 5 § Rapportering och lämnande av uppgifter kan göras antingen genom att en XML-fil laddas upp i webbportalen eller genom manuell rapportering i webbportalen.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 16 mars 2020.

På Polismyndighetens vägnar

ANDERS THORNBERG

Linda H Staaf (Nationella operativa avdelningen)