Prop. 1995/96:167

Kommunal uppdragsverksamhet avseende kollektivtrafik, m.m..