Prop. 1995/96:197

Kontroll av yrkesmässiga vägtransporter av mineraloljeprodukter, alkohol och tobak