Prop. 1995/96:229

Skattereduktion för utgifter för byggnads-arbete på bostadshus