Prop. 1996/97:134

Advokatsamfundets disciplinverksamhet