Prop. 1997/98:1

Budgetpropositionen för 1998

Dokumentttext saknas (se originaldokument)