Prop. 2004/05:61

Fortsatt svenskt deltagande i Förenta nationernas mission i Liberia

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 13 januari 2005

Göran Persson

Laila Freivalds (Utrikesdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen redogörs för den senaste utvecklingen i Liberia, den humanitära situationen och det svenska engagemanget i Liberia, Förenta nationernas mission i Liberia (UNMIL), samt det svenska deltagandet i missionen under det gångna året med ett mekaniserat skyttekompani inom ramen för den irländska bataljonen. I propositionen föreslås att riksdagen medger att regeringen ställer en väpnad styrka bestående av högst 300 personer till förfogande för deltagande inom ramen för UNMIL under ytterligare 12 månader.

Utrikesdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 13 januari 2005

Närvarande: Statsministern Persson, ordförande, och statsråden Ringholm, Freivalds, Sahlin, Pagrotsky, Östros, Messing, Y. Johansson, Bodström, Sommestad, Karlsson, Nykvist, Andnor, Nuder, M. Johansson, Hallengren, Björklund, Holmberg, Jämtin, Österberg, Orback, Baylan

Föredragande: statsrådet Freivalds

Regeringen beslutar proposition 2004/05:61 Fortsatt svenskt deltagande i Förenta nationernas mission i Liberia.