Prop. 2012/13:1

Budgetpropositionen för 2013

Dokumentttext saknas (se originaldokument)