Prop. 2019/20:201

Tystnadsplikt vid utkontraktering av teknisk bearbetning eller lagring av uppgifter

Dokumentttext saknas (se originaldokument)