RA-FS 2015:5

Riksarkivets föreskrifter om upphävande av allmänna råd om arkivreglemente för kommuner och landsting

1

Riksarkivets författningssamling

ISSN 0283-2941

Ansvarig utgivare: Efwa Westre Stövander

Riksarkivets föreskrifter om upphävande av allmänna

råd om arkivreglemente för kommuner och landsting;

beslutade den 9 december 2015.

Riksarkivet föreskriver, med stöd av 5 § 4 förordningen (2009:1593) med

instruktion för Riksarkivet, att följande av Riksarkivets allmänna råd för

kommuner och landsting ska upphöra att gälla:

1. Riksarkivets allmänna råd (RA-FS 1995:3) om arkivreglemente för

kommuner, och

2. Riksarkivets allmänna råd (RA-FS 1995:5) om arkivreglemente för

landsting.

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2016.

BJÖRN JORDELL

Gunnar Sundberg

RA-FS 2015:5

Utkom från trycket

den 16 december 2015

Elanders Sverige AB, 2015