RA-FS 2018:12

Riksarkivets föreskrifter om upphävande av Riksarkivets allmänna råd (RA-FS 1997:5) om registrering

1

Riksarkivets författningssamling

ISSN: 0283-2941

Ansvarig utgivare: Efwa Westre Stövander

Riksarkivets föreskrifter om upphävande av Riksarkivets

allmänna råd (RA-FS 1997:5) om registrering;

beslutade den 18 december 2018.

Riksarkivet föreskriver, med stöd av 5 §1 och 4 förordningen (2009:1593) med instruktion

för Riksarkivet att Riksarkivets allmänna råd (RA-FS 1997:5) om registrering ska upphöra att

gälla.

Denna författning träder i kraft den 1 februari 2019.

KARIN ÅSTRÖM IKO

Morgan Nordberg

RA-FS 2018:12