RIFS 2020:1

Föreskrifter om ändring i Revisorsinspektionens föreskrifter (RIFS 2018:1) om revisorsexamen

1

RIFS 2020:1

Utkom från trycket

den 29 april 2020

Revisorsinspektionens författningssamling

Utgivare: Per Johansson

ISSN 2003-0525 (tryckt)

ISSN 2003-0533 (online)

Föreskrifter om ändring i Revisorsinspektionens föreskrifter

(RIFS 2018:1) om revisorsexamen;

beslutade den 28 april 2020.

Revisorsinspektionen föreskriver med stöd av 25 och 29 §§ förordningen (1995:665) om

revisorer att 10 § Revisorsinspektionens föreskrifter (RIFS 2018:1) om revisorsexamen ska

ha följande lydelse.

10 § För att få avlägga prov för revisorsexamen eller lämplighetsprov ska sökanden betala

25 000 kr i examensavgift. Avgiften ska betalas på Revisorsinspektionens begäran.

Examensavgiften ska betalas tillbaka om provet ställs in och får annars betalas tillbaka om

sökanden inte kan delta i provet och det finns särskilda skäl för återbetalning.

__________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juni 2020.

PER JOHANSSON

Anders

Ahlgren