RPSFS 2001:4

Rikspolisstyrelsens allmänna råd, beslutade den 9 november 1987, om spaningsuppslag i narkotikaärenden (FAP 420-2).

1

Rikspolisstyrelsens författningssamling

ISSN 0347–545X Utgivare: chefsjuristen Lars Sjöström

Upphävande av vissa av Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

Följande allmänna råd upphör att gälla den 1 april 2001:

Rikspolisstyrelsens allmänna råd, beslutade den 9 november 1987, om spaningsuppslag i narkotikaärenden (FAP 420-2).

RPSFS 2001:4 FAP 000-0

Utkom från trycket den 9 mars 2001

1

Rikspolisstyrelsens författningssamling

ISSN 0347–545X Utgivare: chefsjuristen Lars Sjöström

Upphävande av vissa av Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

Följande allmänna råd upphör att gälla den 1 april 2001:

Rikspolisstyrelsens allmänna råd, beslutade den 9 november 1987, om spaningsuppslag i narkotikaärenden (FAP 420-2).

RPSFS 2001:4 FAP 000-0

Utkom från trycket den 9 mars 2001