RPSFS 2003:14

om upphävande av Rikspolisstyrelsens föreskrifter (RPSFS 1984:3) för användning av utryckningsljus på polisväsendets fartyg

Rikspolisstyrelsens författningssamling

ISSN 0347–545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson

Förordning om upphävande av Rikspolisstyrelsens föreskrifter (RPSFS 1984:3) för användning av utryckningsljus på polisväsendets fartyg;

beslutade den 30 oktober 2003.

Regeringen föreskriver att Rikspolisstyrelsens föreskrifter (RPSFS 1984:3) för användning av utryckningsljus på polisväsendets fartyg skall upphöra att gälla vid utgången av december månad 2003.

Denna förordning skall kungöras i Rikspolisstyrelsens författningssamling (RPSFS).

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING

Lennart Renbjer (Näringsdepartementet)

RPSFS 2003:14

FAP 000-0

Utkom från trycket den 22 december

Rikspolisstyrelsens författningssamling

ISSN 0347–545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson

Förordning om upphävande av Rikspolisstyrelsens föreskrifter (RPSFS 1984:3) för användning av utryckningsljus på polisväsendets fartyg;

beslutade den 30 oktober 2003.

Regeringen föreskriver att Rikspolisstyrelsens föreskrifter (RPSFS 1984:3) för användning av utryckningsljus på polisväsendets fartyg skall upphöra att gälla vid utgången av december månad 2003.

Denna förordning skall kungöras i Rikspolisstyrelsens författningssamling (RPSFS).

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING

Lennart Renbjer (Näringsdepartementet)

RPSFS 2003:14

FAP 000-0

Utkom från trycket den 22 december