RPSFS 2010:10

Upphävande av vissa av Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

Rikspolisstyrelsens författningssamling

ISSN 0347–545X Utgivare: chefsjuristen Monica Rodrigo

Upphävande av vissa av Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

beslutade den 16 augusti 2010.

Följande allmänna råd upphör att gälla den 1 oktober 2010.

Rikspolisstyrelsens allmänna råd om utredning av brott begångna av den som inte har fyllt femton år (RPSFS 2001:14, FAP 403-1).

På Rikspolisstyrelsens vägnar

MONICA RODRIGO

Christina Kiernan (Polisavdelningen)

RPSFS 2010:10 FAP 000-0

Utkom från trycket den 10 september 2010

Rikspolisstyrelsens författningssamling

ISSN 0347–545X Utgivare: chefsjuristen Monica Rodrigo

Upphävande av vissa av Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

beslutade den 16 augusti 2010.

Följande allmänna råd upphör att gälla den 1 oktober 2010.

Rikspolisstyrelsens allmänna råd om utredning av brott begångna av den som inte har fyllt femton år (RPSFS 2001:14, FAP 403-1).

På Rikspolisstyrelsens vägnar

MONICA RODRIGO

Christina Kiernan (Polisavdelningen)

RPSFS 2010:10 FAP 000-0

Utkom från trycket den 10 september 2010