RSFS 1996:10

Riksskatteverkets föreskrifter om märkning av cigarettförpackningar enligt 4 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Riksskatteverkets föreskrifter om märkning av cigarettförpackningar enligt 4 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt

beslutade den 3 maj 1996.

Riksskatteverket föreskriver med stöd av 6 § första stycket 1 förordningen (1994:1613) om tobaksskatt följande.

1 §. Högsta tillåtna detaljhandelspris enligt 3 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt skall anges på varje cigarettförpackning. Priset skall tryckas direkt på förpackningen eller anges på prisetikett på förpackningen innanför det genomskinliga omslaget, så att det är väl synligt för konsumenten före köp.

2 §. Priset skall anges klart och tydligt med lätt läsbara siffror.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 1996.