SIVFS 1994:2

Statens invandrarverks föreskrifter om kungörande av föreskrifter, allmänna råd och instruktioner beslutade den 20 januari 1994.

Statens invandrarverks författningssamling

Ansvarig utgivare: Per-Erik Nilsson, Statens invandrarverk, Box 6113, 600 06 Norrköping

ISSN 1102-3902

SIVFS

1994:2

Utkom från trycket

den

1

27 januari 1994

Statens invandrarverks föreskrifter om kungörande av före-

skrifter, allmänna råd och instruktioner

beslutade den 20 januari 1994.

Statens invandrarverks föreskrifter som utfärdas med stöd av särskilda

bemyndiganden1 och interna föreskrifter som innehåller något som kan vara

av väsentligt intresse för utomstående eller för berörda arbetstagares eller

uppdragstagares rättsställning, är författningar2 och kungörs3 som sådana i

SIVFS.

Andra interna föreskrifter benämns instruktioner och tas in i särskilda protokolls-

serier.

Utöver föreskrifter ger SIV ut allmänna råd i SIVFS.

Dessa föreskrifter, som utgivits enligt 16 § verksförordningen (1987:1100),

träder i kraft en vecka efter det att de utkom från trycket.

STATENS INVANDRARVERK

PER-ERIK NILSSON

JOHAN KLOFELDT

1 Se t.ex. 7 kap 11 § utlänningsförordningen (1989:547)

2 Se författningssamlingsförordningen (1976:725)

3 Se lagen om kungörande av lagar och andra författningar (1976:633)