SIVFS 1999:5

Statens invandrarverks föreskrifter om lönenorm m.m. för anställning som au-pair

Statens invandrarverks författningssamling

Ansvarig utgivare: Ulla Wallering Fall, Statens invandrarverk, 601 70 Norrköping

ISSN 1102-3902

Statens invandrarverks föreskrifter om lönenorm m.m. för

anställning som au-pair

SIVFS

1999:5

Utkom från trycket

den 27 maj 1999

1

beslutade den 12 maj 1999.

Med stöd av 7 kap. 11§ 2. utlänningsförordningen (1989:547) föreskriver

Statens invandrarverk följande.

För att en ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd som au-pair skall kunna

beviljas skall sökanden vara garanterad – förutom kost och logi – kontant

ersättning med lägst 3.500 kronor per månad under anställningstiden.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 1999 då Statens invandrarverks före-

skrifter (1991:3) om lönenorm för anställning som au-pair upphör att gälla.

STATENS INVANDRARVERK

LENA HÄLL ERIKSSON

Bo Anderberg