SJVFS 1994:262

Statens jordbruksverks föreskrifter om ikraftträdande av vissa föreskrifter med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen (EU)

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991

SJV-S

ISSN 1102-0970

Statens jordbruksverks föreskrifter

om ikraftträdande av vissa föreskrifter med anledning

av Sveriges anslutning till Europeiska unionen (EU);

beslutade den 30 december 1994

Statens jordbruksverk föreskriver följande.

SJVFS 1994:262

Utkom från trycket

den 30 december 1994

1 § Följande föreskrifter skall träda i kraft den 1 januari 1995:

1. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:190) om märkning

och registrering av djur,

2. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:205) om pris -

rapportering av nötkött,

3. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:206) om inter-

ventionsuppköp av nötkött,

4. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:207) om stöd till

privat lagring av får- och getkött,

5. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:208) om stöd för

koncentrerat smör (smörolja) avsett för direkt konsumtion,

6. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:209) om stöd till

användning av smör, koncentrerat smör (smörolja) och grädde vid fram-

ställning av konditorivaror, glass och andra livsmedel,

7. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:210) om stöd för

användning av skummjölk och skummjölkspulver som bearbetats till

foderblandningar och denaturering av skummjölkspulver avsett som

kalvfoder,

8. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:211) om stöd för

torkat foder,

9. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:212) om kon-

sumtionsstöd för olivolja,

10. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:213) om lager-

ersättning och lageravgift för socker,

11. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:214) om pro-

duktionsbidrag för socker som används i den kemiska industrin,

SJVFS 1994:262

2

12. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:215) om pro-

duktionsbidrag vid teknisk användning av spannmål och ris,

13. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:216) om pris -

rapportering av smör,

14. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:217) om pris -

rapportering av griskött,

15. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:218) om pris -

rapportering lammkött,

16. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:219) om pris -

rapportering av fågelkött och ägg,

17. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:220) om införsel av

färskt kött och köttprodukter,

18. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:221) om införsel av

tamdjur av nötkreatur och svin,

19. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:222) om införsel av

embryon och sperma från nötkreatur samt sperma från tamsvin,

20. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:223) om införsel av

fjäderfä och kläckägg,

21. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:224) om införsel av

får och getter,

22. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:225) om införsel av

hästdjur,

23 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:226) om veterinär

gränskontroll m.m.,

24. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:227) om veterinära

kontroller m.m. vid handel med länder som ingår i Europeiska unionen

(EU),

25. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:229) om inter-

ventionsuppköp av smör,

26. Föreskrifter (SJVFS 1994:230) om upphävande av Statens jord-

bruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:1) om avgifter vid import av livsmedel

m.m.,

27. Föreskrifter (SJVFS 1994:231) om upphävande av Statens jord-

bruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:19) om prisutjämning för industrins

råvarukostnader m.m.,

28. Föreskrifter (SJVFS 1994:232) om upphävande av Statens jord-

bruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:130) om tullkompensation för vissa

fettvaror till livsmedelsindustrin,

29. Föreskrifter (SJVFS 1994:233) om upphävande av vissa föreskrifter

om in- och utförsel av livsmedel,

30. Föreskrifter (SJVFS 1994:234) om upphävande av vissa föreskrifter

om införselavgift m.m. vid import av hästar,

SJVFS 1994:262

3

31. Föreskrifter (SJVFS 1994:235) om upphävande av Statens jord-

bruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:70) om avgift på havre och korn för

human konsumtion,

32. Föreskrifter (SJVFS 1994:236) om upphävande av Statens jord-

bruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:104) om avgift för foder som framställs

i samband med att olja utvinns ur vegetabiliska råvaror,

33. Föreskrifter (SJVFS 1994:237) om upphävande av Statens jord-

bruskverks föreskrifter (SJVFS 1991:7) om fettvaruavgift vid tillverkning

inom landet av vegetabiliskt och animaliskt fett,

34. Föreskrifter (SJVFS 1994:238) om upphävande av Statens jord-

bruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:71) om förmalningsavgift för vete, råg

och rågvete,

35. Föreskrifter (SJVFS 1994:239) om upphävande av Statens jord-

bruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:119) om återbetalning av förmal-

ningsavgift för siktat mjöl av vete, råg och rågvete som används till

foderblandningar,

36. Föreskrifter (SJVFS 1994:240) om upphävande av Statens jord-

bruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:90) om insamling av prisuppgifter inom

livsmedelsområdet,

37. Föreskrifter (SJVFS 1994:242) om upphävande av Statens jord-

bruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:15) om återbetalning av införselavgift

för nöt- och griskött m.m.,

38. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:243) om kontroll av

färska frukter och grönsaker,

39. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:245) om införsel

och utförsel av växter m.m.,

40. Föreskrifter (SJVFS 1994:246) om upphävande av Statens jord-

bruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:17) om rabattering av stärkelse för

tekniskt ändamål m.m.,

41. Föreskrifter (SJVFS 1994:248) om upphävande av Statens jord-

bruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:96) om nedsättning av införselavgift

av vissa ostsorter m.m.,

42. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:249) om systemet

med säkerheter för jordbruksprodukter,

43. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:250) om systemet

med import- och exportlicenser och förutfastställelselicenser för

jordbruksprodukter,

44. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:251) om gräns-

kontrollveterinärer samt om införselorter m.m.,

45. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:252) om systemet

med exportbidrag för jordbruksprodukter,

46. Föreskrifter (SJVFS 1994:253) om upphävande av Statens jord-

bruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:23) om inlösen av spannmål m.m. för

budgetåren 1991/92 - 1994/95,

SJVFS 1994:262

4

47. Föreskrifter (SJVFS 1994:254) om upphävande av vissa föreskrifter

om bidrag till export av förädlade livsmedel och trädgårdsprodukter,

48. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:257) om stöd för

mjölk och vissa mjölkprodukter till skolelever,

49. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:258) om inter-

ventionsuppköp av spannmål,

50. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:259) om avgift vid

införsel av aluminiumburkar,

51. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:260) om träd-

gårdsväxter,

52. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:261) om

växtskyddsavgifter m.m.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 1 januari 1995.

ALF WALLIN

Lena Almblad

(Juridiska enheten)