SJVFS 1995:121

Statens jordbruksverks föreskrifter om ersättning till den som helt eller delvis försörjer sig på att fiska till husbehov eller för försäljning för vissa merkostnader och förluster med anledning av Tjernobylolyckan

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991

SJV-S

ISSN 1102-0970

Statens jordbruksverks föreskrifter

om ersättning till den som helt eller delvis försörjer

sig på att fiska till husbehov eller för försäljning för

vissa merkostnader och förluster med anledning av

Tjernobylolyckan;

beslutade den 20 juli 1995

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 6 § förordningen

(1994:246) om ersättning för vissa merkostnader och förluster med

anledning av Tjernobylolyckan, följande.

SJVFS 1995:121

Saknr R 34

Utkom från trycket

den 21 juli 1995

1 § Länsstyrelsen prövar frågor om ersättning enligt förordningen

(1994:246) om ersättning för vissa merkostnader och förluster med

anledning av Tjernobylolyckan till den som helt eller delvis försörjer sig på

att fiska till husbehov eller för försäljning.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 1 augusti 1995.

BIRGITTA HANSSON

Tord Constenius

(Företagsenheten)