SJVFS 1996:154

Statens jordbruksverks föreskrifter om ändring av namnet på vissa län i föreskrifter beslutade av Jordbruksverket eller dess föregångare

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991

SJV-S

ISSN 1102-0970

Statens jordbruksverks föreskrifter

om ändring av namnet på vissa län i föreskrifter

beslutade av Jordbruksverket eller dess föregångare;

beslutade den 12 december 1996

Statens jordbruksverk föreskriver att efter utgången av år 1996 skall

bestämmelser i författningar beslutade av verket eller dess föregångare

om

1. Kristianstads län eller Malmöhus län avse Skåne län, samt

2. Kopparbergs län avse Dalarnas län.

SJVFS 1996:154

Utkom från trycket

den 16 december 1996

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 1 januari 1997.

SVANTE ENGLUND

Niclas Purfürst

(Juridiska enheten)