SJVFS 1997:28

Föreskrifter om upphävande av delar av Lantbruksstyrelsens och Statens livsmedelsverks kungörelse (LSFS 1986:8) om tjänstestämpel

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om upphävande av delar av

Lantbruksstyrelsens och Statens livsmedelsverks

kungörelse (LSFS 1986:8) om tjänstestämpel;

beslutade den 20 mars 1997

Statens jordbruksverk föreskriver, att Lantbruksstyrelsens och Statens

livsmedelsverks kungörelse (LSFS 1986:8) om tjänstestämpel skall

upphöra att gälla i de delar den berör Jordbruksverkets och läns-

styrelsernas verksamhetsområden.

SJVFS 1997:28

Saknr D 15:1

Utkom från trycket

den 26 mars 1997

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 1 juni 1997.

SVANTE ENGLUND

Lars Uhlin

(Djurhälsoenheten)