SJVFS 2008:64

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2003:31) om uppgifter om vinodling, klassificering av druvsorter för vinframställning och om skördedeklaration

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2008:64

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2003:31) om uppgifter om

vinodling, klassificering av druvsorter för

vinframställning och om skördedeklaration;

Utkom från trycket

den 22 december 2008

beslutade den 18 december 2008

Statens

jordbruksverk

föreskriver,

med stöd av 31 § och 36 § förordningen

(1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, att verkets föreskrifter

(SJVFS 2003:31) om vinodling, klassificering av druvsorter för vinframställning och

om skördedeklaration ska upphöra att gälla.

-----------

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2009.

MATS PERSSON

Anne

Hansson

(Enheten för handel och marknad)