SJVFS 2018:36

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2012:22) om ansökan om stöd för vissa kostnader i samband med kastrering av grisar eller för vaccinering mot galtlukt

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2018:36

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2012:22) om ansökan om stöd för

vissa kostnader i samband med kastrering av grisar

eller för vaccinering mot galtlukt;

Utkom från trycket

den 26 november 2018

beslutade den 22 november 2018.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 11 § förordningen (2012:540) om

stöd för vissa kostnader i samband med kastrering av grisar eller för vaccinering mot

galtlukt, att verkets föreskrifter (SJVFS 2012:22) om ansökan om stöd för vissa

kostnader i samband med kastrering av grisar eller för vaccinering mot galtlukt ska

upphöra att gälla.

Denna författning träder i kraft den 20 december 2018.

CHRISTINA NORDIN

Felicia Strid

(Miljöersättningsenheten)