SKVFS 2004:36

Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2004:36) om beräkning av arbetstagares kostnader i viss verksamhet att tillämpas vid beräkning av arbetsgivaravgifter och skatteavdrag fr.o.m. beskattningsåret 2006

Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2004:36) om beräkning av arbetstagares kostnader i viss verksamhet att tillämpas vid beräkning av arbetsgivaravgifter och skatteavdrag fr.o.m. beskattningsåret 2006

beslutade den 19 december 2005.

Skatteverket föreskriver med stöd av 4 kap. 3 § socialavgiftslagen (2000:980) och 21 § 2 skattebetalningsförordningen (1997:750) att  1 § skall ha följande lydelse.

1 § Under förutsättning att ersättningen från arbetsgivaren till viss del motsvarar utgifter i arbetet får arbetsgivare för nedanstående yrkeskategorier göra kostnadsavdrag från utgiven bruttolön vid beräkning av arbetsgivaravgifter och skatteavdrag enligt vad som sägs i dessa föreskrifter.

___________

Denna ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2004:36) träder i kraft den 1 januari 2006 och tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2006.

Beträffande beskattningsåret 2005, se SKVFS 2004:36.