SKVFS 2007:19

Skatteverkets föreskrifter om vid vilka tillfällen särskilt tjänstekort får användas av Skatteverkets fältpersonal

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

*

SKVFS 2007:19

Särskilt tjänstekort

Utkom från trycket

den 23 november 2007

1

Skatteverkets föreskrifter

om vid vilka tillfällen särskilt tjänstekort får

användas av Skatteverkets fältpersonal;

beslutade den 19 november 2007.

Skatteverket föreskriver med stöd av 4 § andra stycket förordningen

(1958:272) om tjänstekort följande.

Särskilt tjänstekort får användas av fältpersonal hos Skatteverket

då arbetsuppgifter som avser myndighetsutövning av utrednings- eller

kontrollkaraktär utförs utanför Skatteverkets tillträdesskyddade

lokaler.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 december 2007. Genom före-

skrifterna upphävs Riksskatteverkets föreskrifter (dnr 2198-01/130)

om vid vilka tillfällen särskilt tjänstekort för fältpersonal inom skatte-

förvaltningen och exekutionsväsendet får användas.

På Skatteverkets vägnar

KATRIN WESTLING PALM

Stina Ögren

(Rättsavdelningen, enhet 1)