SKVFS 2015:7

Skatteverkets föreskrifter om identifikationsnummer för en byggarbetsplats

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

1

SKVFS 2015:7

Skattebetalning

Utkom från trycket

den 4 september 2015

Skatteverkets föreskrifter

om identifikationsnummer för en byggarbetsplats;

beslutade den 31 augusti 2015.

Skatteverket föreskriver med stöd av 2 kap. 2 a § andra stycket

skatteförfarandeförordningen (2011:1261) följande.

1 § Ett identifikationsnummer enligt 2 kap. 2 a § första stycket

skatteförfarandeförordningen (2011:1261) för en byggarbetsplats ska

bestå av 13 alfanumeriska tecken i formatet A–Z och 0–9.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2016.

På Skatteverkets vägnar

INGEMAR HANSSON

Anders Bäck

(Produktionsavdelningen,

verksamhetsenhet 3)