SKVFS 2018:20

Skatteverkets föreskrifter om preliminär public service-avgift för kalenderåret 2019

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

1

SKVFS 2018:20

Skattebetalning

Utkom från trycket

den 14 december 2018

Skatteverkets föreskrifter

om preliminär public service-avgift för

kalenderåret 2019;

beslutade den 10 december 2018.

Skatteverket föreskriver med stöd av 11 § förordningen (2018:1897)

om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst följande.

1 § Den preliminära public service-avgiften för kalenderåret 2019

beräknas till 8 876 092 339 kr.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2019.

På Skatteverkets vägnar

KATRIN WESTLING PALM

Peter Ljungqvist

(Rättsavdelningen, rättsenhet 3)