SKVFS 2019:22

Skatteverkets föreskrifter om preliminär public service-avgift för kalenderåret 2020

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

1

SKVFS 2019:22

Skattebetalning

Utkom från trycket

den 20 december 2019

Skatteverkets föreskrifter

om preliminär public service-avgift för

kalenderåret 2020;

beslutade den 16 december 2019.

Skatteverket föreskriver med stöd av 11 § förordningen (2018:1897)

om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst följande.

1 § Den preliminära public service-avgiften för kalenderåret 2020

beräknas till 9 236 228 037 kr.1

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2020.

På Skatteverkets vägnar

FREDRIK ROSENGREN

Peter Ljungqvist

(Rättsavdelningen, rättsenhet 3)

1 För kalenderår 2019, se SKVFS 2018:20.