SKVFS 2021:19

Skatteverkets föreskrifter om digital bekräftelse av föräldraskap

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

1

SKVFS 2021:19

Utkom från trycket

den 3 december 2021

Skatteverkets föreskrifter

om digital bekräftelse av föräldraskap

beslutade den 29 november 2021.

Skatteverket föreskriver med stöd av 6 § förordningen (2021:1046) om

digital bekräftelse av föräldraskap följande.

1 § En digital bekräftelse av föräldraskap enligt 1 kap. 4 a § föräldra-

balken ska lämnas och godkännas av användarna via Skatteverkets e-

tjänst Digital föräldraskapsbekräftelse. Tillgång till tjänsten kräver

svensk e-legitimation.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2022.

På Skatteverkets vägnar

FREDRIK ROSENGREN

Anne Charlotte Hakefjäll

(Rättsavdelningen, rättsenhet 1)