SOSFS 1997:14

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

f rfattningssam ling

SOSFS

författningssamling

Socialstyrelsens

1997:14 (M)

Föreskrifter och allmänna råd

SOSFS kan beställas från Socialstyrelsens beställningsservice,

120 88 Stockholm, fax 08-779 96 67, e-post socialstyrelsen@strd.se

ISSN 0346-6000 Artikelnr 1997-10-14

Tryck: Tredje tryckningen, Edita Västra Aros, Västerås 2011