SOSFS 2009:20

Rättsmedicinalverkets föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 1999:19) om fördelning på undersökningsenheter av läkarundersökningar vid särskild personutredning i brottmål och av rättspsykiatriska undersökningar

författningssamling

Socialstyrelsens

Ändring i föreskrifterna

(SOSFS 1999:19) om fördelning

på undersökningsenheter av

läkarundersökningar vid särskild

personutredning i brottmål och

av rättspsykiatriska undersökningar

SOSFS 2009:20 (M)

Föreskrifter

SOSFS kan beställas från Socialstyrelsens beställningsservice,

120 88 Stockholm, fax 08-779 96 67, e-post socialstyrelsen@strd.se

ISSN 0346-6000 Artikelnr 2009-11-26

Tryck: Edita Västra Aros, Västerås 2009

I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens

föreskrifter och allmänna råd.

• Föreskrifter är bindande regler.

• Allmänna råd innehåller rekommendationer om hur en författning kan

eller bör tillämpas och utesluter inte andra sätt att uppnå de mål som avses

i författningen.

Socialstyrelsen ger årligen ut en förteckning över gällande föreskrifter

och allmänna råd.

SOSFS

2009:20 (M)

Utkom från trycket

den 2 december 2009

Socialstyrelsens författningssamling

Ansvarig utgivare: Tf. chefsjurist Eleonore Källstrand Nord

Rättsmedicinalverkets föreskrifter

om ändring i föreskrifterna (SOSFS 1999:19) om

fördelning på undersökningsenheter av läkarunder-

sökningar vid särskild personutredning i brottmål

och av rättspsykiatriska undersökningar;

beslutade den 18 november 2009.

Rättsmedicinalverket föreskriver med stöd av 21 § förordningen

(1992:289) om särskild personutredning i brottmål, m.m. och 12 § för-

ordningen (1991:1413) om rättspsykiatrisk undersökning i fråga om

Rättsmedicinalverkets föreskrifter (SOSFS 1999:19) om fördelning

på undersökningsenheter av läkarundersökningar vid särskild person-

utredning i brottmål och av rättspsykiatriska undersökningar

dels att 2 § ska upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 2 § ska utgå,

dels att bilagan till föreskrifterna ska ha följande lydelse.

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2010.

Rättsmedicinalverket

ERNA ZELMIN

Anton Svensson

3

4

SOSFS

2009:20

Bilaga

Undersökningsenheter och upptagningsområden för

läkarundersökningar vid särskild personutredning

i brottmål och för rättspsykiatrisk undersökning

Undersökningsenhet

Upptagningsområde

Södra

Rättsmedicinalverket

Jönköpings län

Rättspsykiatriska avdelningen

Kronobergs län

Box 4024

Kalmar län

422 04 HISINGS BACKA

Blekinge län

Telefon: 031-55 96 00

Skåne län

Telefax: 031-55 49 61

Hallands län

Västra Götalands län

Värmlands län

Mellersta

Rättsmedicinalverket

Stockholms län

Rättspsykiatriska avdelningen

Uppsala län

Box 4044

Södermanlands län

141 04 HUDDINGE

Östergötlands län

Telefon: 08-607 15 00

Gotlands län

Telefax: 08-711 71 41

Örebro län

Västmanlands län

Dalarnas län

Gävleborgs län

Norra

Rättspsykiatriska utredningsenheten

Västernorrlands län

Norrlands Universitetssjukhus

Jämtlands län

901 85 UMEÅ

Västerbottens län

Telefon: 090-785 00 00

Norrbottens län

Telefax: 090-13 64 71